The office has operating licenses with national competence and competence. He is entitled to private investigation not only in Budapest, but in all 19 counties.

We have investigators with high expertise and excellent local knowledge in each county.

It has been the most professional private investigation office in the country for more than 10 years!

Our message:

QUALITY – RELIABILITY – DISCRETION

The owner and professional manager of the office is dr. Attila Molnár. He holds degrees in law, police college and physical education.

He served in the police force for two decades in the criminal field. He spent more time within NATO on the Egyptian-Israeli border as deputy commander. For shorter periods, he was commissioned to perform reconnaissance and investigative duties in several European countries. He was discharged from the police from a criminal leadership position.

He then founded the Professional Detective Detective Agency, of which he was a professional leader and co-owner.
After five years of successful company management, he traveled to Israel for one year for professional and language training.
After his return to Hungary, he established the KOBA DETECTIVE OFFICE.

The head of the office has excellent professional relations in both domestic and international areas. Together with his staff, he is familiar with all branches of open and secret investigations. They have outstanding domestic and international experience in the field of information acquisition.

The Bureau is a member of the International Detective Association.

Az iroda országos hatáskörű és illetékességű működési engedélyekkel rendelkezik. Magánnyomozói tevékenységre nemcsak Budapesten, hanem mind a 19 megyében jogosult.

Minden megyében magas szakértelemmel, kiváló helyi ismeretekkel rendelkező nyomozóink dolgoznak.

Több, mint 10 éve az ország legprofibb magánnyomozó irodája!

Üzenetünk:

MINŐSÉG – MEGBÍZHATÓSÁG – DISZKRÉCIÓ

Az iroda tulajdonosa és szakmai vezetője dr. Molnár Attila. Jogi, rendőrtiszti főiskola és testnevelő tanári diplomákkal rendelkezik.

Két évtizedet szolgált a rendőrség kötelékében, bűnügyi területen. Hosszabb időt töltött a NATO keretén belül az egyiptomi-izraeli határon parancsnokhelyettesi kinevezéssel. Rövidebb időszakokra, több európai országban is megbízást kapott felderítői, nyomozói feladatok ellátására. Bűnügyi vezetői beosztásból szerelt le a rendőrségtől.

Ezt követően megalapította a Profinyomozó Detektív Irodát, melynek szakmai vezetője és résztulajdonosa volt.
Öt év sikeres cégvezetés után, szakmai és nyelvi képzésekre, egy évre Izraelbe utazott.
Magyarországra történt visszaérkezését követően megalapította a KOBA DETEKTÍV IRODÁT.

Az iroda vezetője kiváló szakmai kapcsolatokkal rendelkezik hazai és nemzetközi területeken is. Munkatársaival együtt járatosak a nyílt- és titkos nyomozások minden ágában. Kiemelkedő hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek az információszerzés területén.

Az Iroda tagja a Nemzetközi Detektív Szövetségnek.

Wolrd Association of Detective

offices

1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 126-128. KISCELLI IRODAHÁZ

6000 KECSKEMÉT, FORRÁS U. 22.

7623 PÉCS, SZABADSÁG U. 32.

9023 GYŐR, CSABA U. 6.

5600 BÉKÉSCSABA, KINIZSI U. 7-9. C.